กดดูผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ลำดับ ID รางวัล
1
[email protected]
66381349
2

68289906
3

66415985
4
Ⓐ«ⓒⓐⓣ»ราชสีห์
60590775
5
SChMML
62691031
LottoFish ยิงร้อยชิงล้าน
ระยะเวลากิจกรรม
4 ก.ค.62 (10.00) – 10 ก.ค.62 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
- ต้องเล่นในโหมดคลาสิค
- ผู้เล่นต้องยิงจำนวนครั้งได้มากที่สุดในรอบกิจกรรมรับไปเลยของรางวัลตามอันดับ
- จำนวนครั้งในการยิงต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งในเวลากิจกรรม
- ผู้เล่นที่ยิงครบ 1,000 ครั้งหรือมากกว่าจะได้รับรางวัล 50,000 ทอง

เงื่อนไขเพิ่มเติม


ต้องยิงไม่ต่ำกว่า 100 ทองในการยิงแต่ละครั้งข้อมูลจึงจะนับ

รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นที่ยิงตามเงื่อนไขและติดอันดับจะได้รับ
อันดับที่ 1 ได้รับ 1,000,000 ทอง
อันดับที่ 2 ได้รับ 500,000 ทอง
อันดับที่ 3 ได้รับ 300,000 ทอง
อันที่ 4-5 ได้รับ 150,000 ทอง
รางวัลผู้ที่ทำตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ติดอันดับ
จะได้รับ 50,000 ทอง

รวมรางวัลมูลค่าอันดับ 2,100,000 ทอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกID
- รางวัลจะส่งให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- 1 ไอดีได้ 1 ครั้ง จำกัด 500 ไอดีแรกเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia