***การจัดส่งรางวัล***
คูปอง Mlive ส่งแล้ว 4 มิ.ย. 62

กดดูผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ดูข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
ลำดับ ID เงื่อนไข รางวัล
1
-
61967327
2
PoP_eYe
64478420
3
-
61076123
4
Noom
67630552
5
-
66415985

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

2019-06-20 21:59:35

แข่งชิงรางวัลประจำสัปดาห์
รวมมูลค่า 5,000 บาท
ระยะเวลากิจกรรม
14 มิ.ย.62 (10.00) – 20 มิ.ย.62 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสูงสุด 10 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2. อันดับจะนับจากเหรียญทองที่ได้รับจากการยิงปลาในโหมดคลาสสิคเท่านั้น
3. นับคะแนนเหรียญทองเฉพาะช่วงเวลา 20.00น. – 22.00น. ของทุกวันเท่านั้น
4. ผู้เล่นแต่ละคนต้องได้รับเหรียญทองการยิงปลาในโหมดคลาสสิค 500,000 เหรียญทอง
ขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรมจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
5.ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีจำนวนทองเหลือในตัว 100,000 ทองขึ้นไปตอนจบกิจกรรม
จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสูงสุด 10 อันดับจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 ได้รับเงิน 2,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับเงิน 1,500 บาท
อันดับ 3 ได้รับเงิน 1,000 บาท
อันดับ 4-5 ได้รับเงิน 500 บาท

**หมายเหตุรางวัลสามารถเลือกรับเป็นคูปอง Mlive หรือ
คูปอง Callplay แทนได้ในมูลค่าเท่ากัน
รวมรางวัล : 5,000 บาท
= ได้รับทองจากการยิงปลา 500,000 ทองขึ้นไป
= ได้รับทองจากการยิงปลาไม่ถึง 500,000 ทอง
= จำนวนทองเหลือในตัว 100,000 ทองขึ้นไป ก่อนหมดกิจกรรม
= จำนวนทองเหลือในตัว น้อยกว่า 100,000 ก่อนหมดกิจกรรม
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นเงิน 2000 บาท
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นเงิน 1500 บาท
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นเงิน 1000 บาท
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นเงิน 500 บาท
หมายเหตุ
- กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกID
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บ
วันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- หลังประกาศผลกิจกรรม สามารถติดต่อรับรางวัลได้ภายในวันที่กำหนด
ตามประกาศผลกิจกรรมเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia