***การจัดส่งรางวัล***
ทอง LottoFish ส่งแล้ว 19 มิ.ย. 62
กดดูผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ลำดับ ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
1
61076123 61076123

-

2
64478420 64478420

PoP_eYe

3
62728453 62728453

<

4
66849817 66849817

โย

5
6
63886385 63886385

coolcool

7
69316732 69316732

เสร่อ

8
60172633 60172633

⭐เวทมนตร์

9
34080847 34080847

น้องนาย

10
63485228 63485228

-

แตกโชคลาภ Sliver รับเลยทอง LottoFish
เพียงผู้เล่น เล่นในโหมดลานตกปลา
และยิงปลาจนได้แตกโชคลาภรับทองไปเลย
ระยะเวลากิจกรรม
13 มิ.ย.62(12.00น.) –17 มิ.ย.62(เวลา22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่ยิงปลาในโหมดลานตกปลาแล้วได้แตกโชคลาภ+4000 ขึ้นไป
ใครที่จำนวนครั้งมากที่สุด ที่ติด 10 อันดับแรกจึงจะได้รับรางวัลเงื่อนไขเพิ่มเติม
ต้องมีจำนวนแตกโชคลาภ 50 ครั้งขึ้นไป

รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นที่ได้แตกโชคลาภจำนวนครั้งมากที่สุดจะได้รับ
อันดับที่ 1 500,000 ทอง
อันดับที่ 2 300,000 ทอง
อันดับที่ 3 100,000 ทอง
อันดับที่ 4-5 50,000 ทอง
อันดับที่ 6-10 30,000 ทอง

รวมรางวัลมูลค่า 1,120,000 ทอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกID
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia