***การจัดส่งรางวัล***
เงินสดส่งวันที่ 26 มิ.ย.62
คูปอง Mlive ส่งแล้ว 17 มิ.ย. 62
กดดูอันดับเพิ่มเติม
ดูข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
ลำดับ ID เงื่อนไข รางวัล
1
อั้ยยาลังก้า
64898014
2
{∈ⓖ}
68552044
3
-
66415985
4
มรรคนายก
60458007
5
PoP_eYe
64478420
6
โกฮัง
60378471
7
จนเพราะสล็อต
64742059
8
-
63101954
9
-
65986935
10
องค์ชาย
68073817

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

2019-06-13 20:09:26

แข่งชิงรางวัลประจำสัปดาห์
รวมมูลค่า 8,500 บาท
ระยะเวลากิจกรรม
7 มิ.ย.62 (20.00) – 13 มิ.ย.62 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสูงสุด 10 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2. อันดับจะนับจากเหรียญทองที่ได้รับจากการยิงปลาในโหมดคลาสสิคเท่านั้น
3. นับคะแนนเหรียญทองเฉพาะช่วงเวลา 20.00น. – 22.00น. ของทุกวันเท่านั้น
4. ผู้เล่นแต่ละคนต้องได้รับเหรียญทองการยิงปลาในโหมดคลาสสิค 500,000 เหรียญทอง
ขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรมจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
5.ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีจำนวนทองเหลือในตัว 100,000 ทองขึ้นไปตอนจบกิจกรรม
จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสูงสุด 10 อันดับจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 ได้รับเงิน 3,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับเงิน 2,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับเงิน 1,000 บาท
อันดับ 4-5 ได้รับเงิน 500 บาท
อันดับ 6-10 ได้รับบัตร True Money 300 บาท

**หมายเหตุรางวัลสามารถเลือกรับเป็นคูปอง Mlive หรือ
คูปอง Callplay แทนได้ในมูลค่าเท่ากัน
รวมรางวัล : 8,500 บาท
= ได้รับทองจากการยิงปลา 500,000 ทองขึ้นไป
= ได้รับทองจากการยิงปลาไม่ถึง 500,000 ทอง
= จำนวนทองเหลือในตัว 100,000 ทองขึ้นไป ก่อนหมดกิจกรรม
= จำนวนทองเหลือในตัว น้อยกว่า 100,000 ก่อนหมดกิจกรรม
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นเงิน 3000 บาท
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นเงิน 2000 บาท
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นเงิน 500 บาท
= มีสิทธ์ได้รับรางวัลเป็นบัตร True Money 300 บาท
หมายเหตุ
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บ
วันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- หลังประกาศผลกิจกรรม สามารถติดต่อรับรางวัลได้ภายในวันที่กำหนด
ตามประกาศผลกิจกรรมเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia