LottoFish JACKPOT แข่งยิงปลารายวัน
ติดอันดับแจกรางวัลทุกวัน
รวมมูลค่ากว่า 57,000 คูปอง
เข้าเล่นกิจกรรมที่เมนู “อันดับประจำวัน”
จะมีรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมรายชื่อจำนวนปลาที่ต้องยิง
หากผ่านเงื่อนไขก็จะได้รับรางวัลตามอันดับหลังจบกิจกรรมในวันถัดไปรายละเอียดกิจกรรม
- ผู้เล่นที่ยิงปลาได้มากที่สุด 10 อันดับแรกตามเงื่อนไข
ในแต่ละวันจะมีสิทธ์ได้รับรางวัล
- กิจกรรมจะนับคะแนนอันดับช่วงเวลา
00.01น. - 23.59 น. ในแต่ละวัน

รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นที่ยิงปลาได้มากที่สุด 10 อันดับแรก
ตามเงื่อนไขในแต่ละวันรับรางวัลไปเลย

อันดับ 1 ได้รับเงิน 10,000 คูปอง
อันดับ 2 ได้รับเงิน 7,000 คูปอง
อันดับ 3-10 ได้รับเงิน 5,000 คูปอง

*ผู้เล่นที่ติดอันดับและได้รางวัลจะกดรับรางวัลได้หลังจบกิจกรรมในวันถัดไป*
*ต้องกดรับในช่วงเวลา 0.01น.-23.59น. หลังจบกิจกรรมทุกวัน*
(ขอสงวนสิทธ์การแก้ไขหากผู้เล่นไม่ได้กดรับรางวัลในช่วงเวลาที่กำหนด)หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บ
วันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia