รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 07/05/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 08/05/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 09/05/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 10/05/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 11/05/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 12/05/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 13/05/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 07/05/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
69029271 69029271

คอกาแฟ

20000 คูปอง
2
68372719 68372719

Aman77

10000 คูปอง
3
54423348 54423348

ANDRE_777

7000 คูปอง
4
64169785 64169785

OMENASE

5000 คูปอง
5
54860076 54860076

jairak

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:51

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 08/05/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
68372719 68372719

Aman77

20000 คูปอง
2
69029271 69029271

คอกาแฟ

10000 คูปอง
3
60971306 60971306

ต้อม​Special1

7000 คูปอง
4
61838322 61838322

นยส

5000 คูปอง
5
54423348 54423348

ANDRE_777

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:51

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 09/05/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
68372719 68372719

Aman77

20000 คูปอง
2
69029271 69029271

คอกาแฟ

10000 คูปอง
3
61838322 61838322

นยส

7000 คูปอง
4
61189581 61189581

?นายหัว.???

5000 คูปอง
5
65397730 65397730

{Rps}

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:51

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 10/05/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
68893132 68893132

Mix

20000 คูปอง
2
68372719 68372719

Aman77

10000 คูปอง
3
69029271 69029271

คอกาแฟ

7000 คูปอง
4
65591394 65591394

???

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:51

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 11/05/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
68372719 68372719

Aman77

20000 คูปอง
2
68893132 68893132

Mix

10000 คูปอง
3
69029271 69029271

คอกาแฟ

7000 คูปอง
4
68623926 68623926

ผู้ชายคนนี้ ไม่ใช่ผู

5000 คูปอง
5
67510436 67510436

avatarเต้ยครับ

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:51

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 12/05/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
69029271 69029271

คอกาแฟ

20000 คูปอง
2
68372719 68372719

Aman77

10000 คูปอง
3
61189581 61189581

?นายหัว.???

7000 คูปอง
4
61639277 61639277

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:51

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 13/05/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
69029271 69029271

คอกาแฟ

20000 คูปอง
2
68372719 68372719

Aman77

10000 คูปอง
3
68893132 68893132

Mix

7000 คูปอง
4
65201852 65201852

วรพล สุวรรณะ

5000 คูปอง
5
30219416 30219416

kodok

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:51

LottoFish JACKPOT
ยิงปลา ได้ทองสูงสุดติดอันดับรับรางวัลทุกวัน
รวมมูลค่ากว่า 329,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
7 พ.ค. 63 (10.00) – 13 พ.ค. 63 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสะสมรวมสูงสุด 5 อันดับแรก
ในแต่ละวันจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2. ผู้เล่นต้องได้รับทองการยิงปลา 50M ขึ้นไป ในช่วงเวลากิจกรรม
จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
3. จะนับอันดับกิจกรรมช่วงเวลา 00.01น. - 23.59 น. ในแต่ละวัน

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 จะได้รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 2 จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 3 จะได้รับรางวัล 7,000 คูปอง
อันดับ 4-5 จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

รวมมูลค่ารางวัลต่อวัน 47,000 คูปอง
รวมมูลค่ารางวัลกิจกรรม 329,000 คูปอง



ทองจากการยิงปลา คือทองที่ผู้เล่นได้รับเมื่อยิงปลาตาย

หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บ
วันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish.

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia