รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 22/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 23/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 24/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 25/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 26/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 27/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 28/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 29/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 30/04/2020
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 22/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1 15000 คูปอง
2
68372719 68372719

Aman77

10000 คูปอง
3 5000 คูปอง
4
50015516 50015516

ONTOLOYO

5000 คูปอง
5
54423348 54423348

ANDRE_777

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 23/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
54397271 54397271

ซองแตฮี

15000 คูปอง
2
53784514 53784514

นัด

10000 คูปอง
3
50015516 50015516

ONTOLOYO

5000 คูปอง
4
54423348 54423348

ANDRE_777

5000 คูปอง
5
53944279 53944279

ซองเเตฮี

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 24/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
54423348 54423348

ANDRE_777

15000 คูปอง
2
54397271 54397271

ซองแตฮี

10000 คูปอง
3
69029271 69029271

คอกาแฟ

5000 คูปอง
4
69038499 69038499

นัด

5000 คูปอง
5
60822507 60822507

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 25/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
54423348 54423348

ANDRE_777

15000 คูปอง
2
52622178 52622178

จบแล้ว????

10000 คูปอง
3 5000 คูปอง
4
50015516 50015516

ONTOLOYO

5000 คูปอง
5
68372719 68372719

Aman77

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 26/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
69715496 69715496

jagung rebus

15000 คูปอง
2
54423348 54423348

ANDRE_777

10000 คูปอง
3
69029271 69029271

คอกาแฟ

5000 คูปอง
4
68372719 68372719

Aman77

5000 คูปอง
5 5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 27/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
54423348 54423348

ANDRE_777

15000 คูปอง
2
69029271 69029271

คอกาแฟ

10000 คูปอง
3
68893132 68893132

Mix

5000 คูปอง
4 5000 คูปอง
5
30039925 30039925

ap_

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 28/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
68893132 68893132

Mix

15000 คูปอง
2
69029271 69029271

คอกาแฟ

10000 คูปอง
3
30141548 30141548

ann ann

5000 คูปอง
4
54423348 54423348

ANDRE_777

5000 คูปอง
5
53719328 53719328

ชาญณรงค์ พรมเสน

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 29/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
50015516 50015516

ONTOLOYO

15000 คูปอง
2
68372719 68372719

Aman77

10000 คูปอง
3
69029271 69029271

คอกาแฟ

5000 คูปอง
4
65328374 65328374

สายลม

5000 คูปอง
5
68893132 68893132

Mix

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล วันที่ 30/04/2020
ลำดับ ID มีสิทธ์ได้รับรางวัล
1
50333259 50333259

KB_OK

15000 คูปอง
2
54423348 54423348

ANDRE_777

10000 คูปอง
3
69029271 69029271

คอกาแฟ

5000 คูปอง
4
63600426 63600426

ห่าน

5000 คูปอง
5
68372719 68372719

Aman77

5000 คูปอง

คะแนนกิจกรรมอัพเดตเวลา

30/09/2020 15:36

LottoFish JACKPOT
ยิงปลา ได้ทองสูงสุดติดอันดับรับรางวัลทุกวัน
รวมมูลค่ากว่า 360,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
22 เม.ย. 63 (10.00) – 30 เม.ย. 63 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสะสมรวมสูงสุด 5 อันดับแรก
ในแต่ละวันจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2. ผู้เล่นต้องได้รับทองการยิงปลา 50M ขึ้นไป ในช่วงเวลากิจกรรม
จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
3. จะนับอันดับกิจกรรมช่วงเวลา 00.01น. - 23.59 น. ในแต่ละวัน

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 จะได้รับรางวัล 15,000 คูปอง
อันดับ 2 จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 3-5 จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง

รวมมูลค่ารางวัลต่อวัน 40,000 คูปอง
รวมมูลค่ารางวัลกิจกรรม 360,000 คูปอง



ทองจากการยิงปลา คือทองที่ผู้เล่นได้รับเมื่อยิงปลาตาย

หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บ
วันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish.

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia