กิจกรรม LottoFish X Mlive แข่งอันดับตอปิโด
ชิงรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
+ 260,000 Mlive คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
22 พ.ค.62(14.00น.) – 28 พ.ค.62(22.00น.)รายละเอียด
- วีเจที่ได้รับไอเทมตอปิโตฟ้าในเกม LottoFish มากที่สุด 5 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
- วีเจทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
- ผู้เล่นที่จะส่งไอเทมตอปิโดฟ้าให้วีเจได้ในเกม LottoFish ต้องมีระดับ VIP 4 ขึ้นไปเท่านั้น
- วีเจต้องเข้าเกม Lottofish
- วีเจที่ติดอันดับจะต้องได้รับไอเทมตอปิโดฟ้า 30 ชิ้น ขึ้นไปถึงจะได้สิทธ์รับรางวัล

รางวัล
วีเจที่ได้รับไอเทมตอปิโดฟ้าจากผู้เล่น
ในเกม LottoFish สูงสุด 5 อันดับ

อันดับ 1 รับรางวัล 1,500 บาท
อันดับ 2 รับรางวัล 1,000 บาท
อันดับ 3 รับรางวัล 500 บาท
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 Mliveคูปอง

ผู้เล่นที่ส่งไอเทมตอปิโดฟ้า
ให้วีเจในเกม LottoFish สูงสุด

อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 4-5 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รวมรางวัล 200,000 คูปองMLive

รวมรางวัลเงินสด 3,000 บาท
+ 260,000 คูปอง

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia