กดดูผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ดูข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
ลำดับ ID
1 63880293
????มดตะมุตะมิ⭐????
63880293
2 64309282
????ตอง1????
64309282
3 67409266
snakeeyes
67409266
4 63485228
บ่อกุ้งFC
63485228
5 64898014
????
64898014
LottoFish แตกโชคลาภ ชิงทอง 1,000,000 (All)
เพียงผู้เล่น เล่นในโหมดคลาสสิคและยิงปลาจนได้แตกโชคลาภ
ติดอันดับรับรางวัลไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม
26 ส.ค. 62 (18.00น.) – 31 ส.ค.62 (20.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
- ผู้เล่นที่ยิงปลาในช่วงเวลากิจกรรมแล้วได้แตกโชคลาภ+2000 ขึ้นไป
สะสมทุกวันได้จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
- นับข้อมูลอันดับในช่วงเวลากิจกรรม 18.00น. – 20.00น. ของทุกวัน
- ต้องมีจำนวนแตกขั้นต่ำ 20 ครั้งขึ้นไปถึงจะได้อันดับ
- ผู้เล่นต้องเล่นเฉพาะโหมดคลาสสิคเท่านั้นถึงจะนับอันดับกิจกรรม<รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นยิงปลาแล้วได้แตกโชคลาภ+2000 ขึ้นไป
สะสมทุกวันรวมได้จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 จะได้รับรางวัล 500,000 ทอง
อันดับ 2 จะได้รับรางวัล 300,000 ทอง
อันดับ 3 จะได้รับรางวัล 100,000 ทอง
อันดับ 4-5 จะได้รับรางวัล 50,000 ทอง

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 1,000,000 ทอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกID
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
-หลังประกาศผลกิจกรรม สามารถติดต่อรับรางวัลได้ภายในวันที่กำหนด
ตามประกาศผลกิจกรรมเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia