กดดูผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ดูข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
ลำดับ ID
1 64579863
ℕ𝔻♞ℙ𝕆ℕ𝔾💦🚶
64579863
2 60639962
Oasis
60639962
3 61002634
RedDragon
61002634
4 60997100
Pings
60997100
5 60161786
Mr.Menthol🌚
60161786
6 69274190

69274190
7 69603344
เดียไม่เล็ก🍼💦
69603344
8 60587608
porn
60587608
9 61549745
.:|ลี€แ๓๑สั่u:.
61549745
10 60387374

60387374
LottoFish JACKPOT
ยิงปลาล่าปองได้ทองสูงสุดติดอันดับรับรางวัล
รวมมูลค่ากว่า 250,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
13 ส.ค.62 (17.00) – 19 ส.ค.62 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสะสม
รวมสูงสุด 10 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2.ผู้เล่นต้องได้รับเหรียญทองการยิงปลา 100,000 เหรียญทอง
ขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรมจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสะสม
รวมสูงสุด 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 รับรางวัล 80,000 คูปอง Mlive
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง Mlive
อันดับ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง Mlive
อันดับ 4-5 รับรางวัล 20,000 คูปอง Mlive
อันดับ 6-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง Mlive

รวมรางวัล : 250,000 คูปอง Mlive


ทองจากการยิงปลา คือทองที่ผู้เล่นได้รับเมื่อยิงปลาตาย

หมายเหตุ
- กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะผู้เล่น Mlive เท่านั้น
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia