LottoFish JACKPOT
ยิงปลาล่าปองทองสูงสุดติดอันดับรับรางวัล
รวมมูลค่ากว่า 370,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
6 ส.ค.62 (17.00) – 12 ส.ค.62 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสะสมรวม
สูงสุด 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
2.ผู้เล่นต้องได้รับเหรียญทองการยิงปลา 100,000 เหรียญทอง
ขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรมจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

รางวัลกิจกรรม
ผู้เล่นที่ได้รับทองจากการยิงปลาสะสม
รวมสูงสุด 30 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง Mlive
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง Mlive
อันดับ 3 รับรางวัล 30,000 คูปอง Mlive
อันดับ 4-5 รับรางวัล 20,000 คูปอง Mlive
อันดับ 6-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง Mlive
อันดับ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง Mlive

รวมรางวัล : 370,000 คูปอง Mliveทองจากการยิงปลา คือทองที่ผู้เล่นได้รับเมื่อยิงปลาตาย
หมายเหตุ
- กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะผู้เล่น Mlve เท่านั้น
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia