กดดูผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
ลำดับ ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล
1
[email protected] lt@16744

Paisan Tontao

2
66415985 66415985

จะได้สักกี่m

3
66849817 66849817

โย

4
67556984 67556984

๏L๏O๏G๏

5
67409266 67409266

snakeeyes

แข่งยิงปลาSilverชิงทองทุกวัน
รางวัลรวม 80,000 ทอง
ระยะเวลากิจกรรม
24 ก.ค.62 (12.00น.) – 28 ก.ค.62 (23.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ยิงปลาทอง จำนวน 100 ตัวขึ้นไป ผู้เล่นที่ยิงปลาได้มากที่สุด
และทำตามเงื่อนไขในแต่ละวันรับรางวัล
2. ต้องยิงปลาในโหมดลานตกปลาเท่านั้นถึงจะนับคะแนนรางวัลกิจกรรม
ผู้ที่ยิงปลาได้มากสุดและทำครบตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 รับรางวัล 30,000 ทอง
อันดับ 2 รับรางวัล 20,000 ทอง
อันดับ 3-5 รับรางวัล 10,000 ทอง

รวมรางวัลทั้งหมด 80,000 ทอง
หมายเหตุ
- ประกาศผลกิจกรรมและส่งรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในหน้าเว็บวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ Facebook : LottoFish

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia